อ.วุธ เริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจของตัวเองผ่านช่องทาง facebook ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้สอน facebook และได้รับเชิญไปสอนหลายสถานที่ หลากหลายธุรกิจ หลายองค์กรต่างๆ และลูกศิษย์ หลายๆคนที่เคยเรียนไป ประทับใจในการสอนอย่างมาก สอนเข้าใจง่าน เข้าถึง และใช้ได้จริง ** มีแต่เนื้อ ไม่มีน้ำ ที่นี่ให้ได้

เสียงตอบรับจากนักเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน